Acció Social2022-11-29T15:44:59+01:00

L’Escola Pia es una institució viva, en construcció, que la fan possible dia a dia moltes persones amb il·lusió i dedicació. El compromís pel canvi social és present en tot allò que fa i en com ho fa a través de les escoles, el món del lleure, grups, parròquies…des de Camins. Fundació social Escola pia.

Camins Fundació té TRES GRANS ÀMBITS DE TREBALL

INFÀNCIA I FAMÍLIES

Mentoria Juvenil. Centres socioeducatius: reforç i lleure Acollida a famílies sol·licitants d’asil. 

JOVES

Habitatges amb suport educatiu. Formació professionalitzadora. Orientació, prospecció i inserció laboral.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Suport a les contraparts del Senegal i Mèxic en els seus projectes educatius.

CAMINS FUNDACIÓ