BIBLIOTECA

Hem especialitzat la nostra Biblioteca Provincial seguint els següents criteris.

 •  Autors escolapis
 • Obres que tractin de l’Escola Pia o hi facin al·lusió
 • Biografies o estudis sobre sant Josep Calassanç
 • Pedagogia i ciències de l’educació
 • Llibres escolars

A més, tenim altres seccions que mereixen una classificació especial.

 • Fons de llibres antics (anteriors a 1835)
 • Llibres especials per la seva dedicatòria, per l’enquadernació, etc.

Des d’octubre de 2009 estem ingressant el nostre fons antic i del segle XIX al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic, projecte coordinat per la Biblioteca Nacional de Catalunya.

HEMEROTECA

Les revistes s’agrupen en diverses seccions, com:

Escolàpies

De l’ ordre en general:

 • Analecta Calasanctiana (1961-)
 • Archivium Scolarum Piarum (1977-)
 • Ephemerides Calasanctianae (1893 -)
 • Revista Pastora Juvenil (1959-)
 • Revista calasancia (1888-1968)
 • Revista de Ciencias de la Educación (1969-2015)
 • Les publicades a la província, de les quals destaquem per la seva extensió:
  • Catalaunia (1957-)
  • La Academia Clasancia (1891-1931)(Barcelona, 1891-1931)(mdc)
  • Ave Maria (1906-1934)
  • Les editades pels col·legis, grups, entitats relacionades
 • D’altres demarcacions

     Boletín de la Academia Calasancia de Sabadell (1886)

Altres temes

 • Arxivística
 • Pedagogia
 • Història
 • Eclesiàstiques
 • Locals