HISTÒRIA DE L’ APEPC

Des de la fundació de Moià el 1683, cada casa creà el seu arxiu local. El costum es mantingué quan el 1742 les cases foren erigides en viceprovíncia independent i posteriorment el 1752, en província.

A les últimes dècades del segle XIX es començà a reflexionar sobre el propi passat o memòria històrica. En aquest sentit s’ha d’interpretar la celebració el 1883 del segon centenari de l’arribada dels escolapis a Moià. El 1915 es creà al juniorat de Terrassa un Museu Calassanci que un temps després es traslladà a Alella i posteriorment a Moià, on s’uní al Museu Escolapi, fundat el 1924 pel P. Antoni Tasi

Escola Pia Moià al voltant de 1920. autor: L. Roisin

El patrimoni escolapi ha sofert diverses pèrdues en moments crítics de la nostra història. Durant la Setmana Tràgica del juliol de 1909 el col·legi de Sant Antoni de Barcelona va ser incendiat. Es perderen, entre altres coses de valor, els arxius de la província, el de la comunitat (amb fons dels antonians), el de l’Acadèmia Calassància i els de les Congregacions marianes. El juliol de 1936 novament un incendi destruí el reconstruït arxiu provincial tot i els intents per a salvar-lo.

El Museu Escolapi de Moià es recuperà quasi íntegrament el 1939. El 1968 el P. provincial Salvador Salitjes creà oficialment el «Museu Escolapi», del que tingueren cura els novicis. Assenyalà contingut i objectius.

La part de documents, llibres i publicacions periòdiques es traslladà el 1973 a l’edifici de la cúria provincial de Barcelona (Ronda Sant Pau 80). Era el primer pas de la formació de l’APEPC. Ha estat ubicat en espais diversos, el 1985 es va instal·lar en el primer pis de l’edifici esmentat, moment també es traslladà a Barcelona la part d’objectes que quedaven a Moià, fins que el febrer de 2011 es traslladà al seu emplaçament actual, a l’entresol del mateix edifici. El nou emplaçament, molt més ampli i dotat de modernes instal·lacions, ha acollit també la col·lecció de llibres antics procedent de la biblioteca provincial d’Alella.

En aquest espai s’ha seguit la política de concentració de tots els arxius antics, tant dels col·legis com de les comunitats. S’hi ha afegit a l’hora molta documentació de religiosos i d’entitats pertanyents a la província.

També s’ha incrementat considerablement el conjunt de la biblioteca, de l’hemeroteca, dels objectes del museu i de les col·leccions gràcies a donacions.

BIBLIOGRAFIA SOBRE L’ APEPC

  • Florensa i Parés, Joan: «Els arxius de l’Escola Pia de Catalunya: organització i contingut» a: Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona 1998), núm. 71, pàgs. 327-342.
  • Guia dels Arxius Històrics de Catalunya – 7. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Cultural. Servei d’Arxius. Barcelona 1998. Pàgs. 105-114.
  • Martí Bonet, Josep Maria (dir): Guía de los archivos de la Iglesia en España. Barcelona: Arxiu Diocessà de Barcelona, Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 2001 [descarregar]
  • Puig i Reixach, Miquel: «20 anys de l’Arxiu Històric», en Catalaunia, núm. 305 (gener 1998), pàgs. 1-7.
  • Memòries anuals de l’APEPC.

Les memòries també es publiquen cada any a la revista Catalaunia