PUBLICACIONS

La Plega

Informacions sobre història, documents i altres temes relacionats amb l’Escola Pia de Catalunya. Apareix el 2005 en paper com a publicació informativa de l’activitat i fons de l’arxiu. El gener de 2010 inicià una segona època en forma de blog
La Plega de l’Arxiu

Memòria anual

Es relacionen els fets que al llarg de l’any s’han esdevingut a l’arxiu, en els que ha participat, estat dels projectes en curs i de nova implementació, ingressos de documentació, llibres i materials per al museu, assistència a congressos, relacions amb altres institucions,etc. Es publica cada any en el número de gener de Catalaunia, la primera fou la de l’any 1983.
Memòries anuals

Fullets

  • APEPC. La casa de la Bolla. Petita introducció a la història de l’edifici medieval del carrer Sant Antoni de Barcelona que actualment acull els Cicles Formatius de l’Escola Sant Antoni.
  • APEPC. Història de l’Arxiu Provincial (1982-2012). Recull l’evolució de l’arxiu actual gràcies a la feina de l’arxiver provincial Joan Florensa durant 30 anys.
  • APEPC. Claverol i Josep de Calassanç. Breu explicació sobre la relació de Calassanç i el poble. A Claverol l’Escola Pia hi té una casa de colònies.
  • APEPC. Església de Sant Antoni Abat. Fullet informatiu sobre la història de l’església de Sant Antoni, de la que tan sols es conserva la porxada, actualmente ocupada per la Fundació Servei Solidari, la Fundació Educació Solidària i les Colònies Jordi Turull.

Articles i monografies