Preinscripció
Batxillerat

LES NOTES DE TALL

La Nota de tall per a un determinat estudi universitari és la nota de l’alumne que ha aconseguit, aquell any, l’última plaça per poder cursar l’estudi en qüestió.

Així, la Nota de tall no té relació amb la dificultat dels estudis, sinó amb la relació de la demanda de places (per part dels aspirants) i l’oferta d’aquestes (per part de la universitat): a major demanda en referència de l’oferta, més alta és la Nota de tall.

Com que les Notes de tall no pateixen grans canvis d’un any per un altre, també és interessant de conèixer-les a manera d’informació per veure la nota a la qual cal tendir per uns estudis o altres. Això et pot orientar per saber abans d’iniciar els estudis de Batxillerat o durant la seva realització, i a partir del coneixement de les pròpies possibilitats, si pots aspirar a determinats estudis: recorda que part important de la Nota d’accés (NAC), i per tant de la Nota d’Admissió (NAD), es configura a partir de la Nota Global de Batxillerat. Així, des del precís moment que comences els estudis de Batxillerat, estàs treballant-te una qualificació que et permetrà tenir, al final, més o menys portes obertes. Per conèixer les Notes de tall de l’última convocatòria de les PAU clica aquí.