ÀREES

L’Escola Pia de Catalunya s’organitza en diverses àrees, cada una de les quals se centra en polítiques o objectius aprovats pel Capítol Provincial.

Àrea d’Acció Educativa

S’encarrega d’impulsar el model pedagògic propi i de gestionar les diverses institucions educatives, a través del Secretariat de les Institucions Educatives.

Responsables:

Antoni Burgaya, secretari general de les Institucions Educatives
Joan Prat, assistent

Àrea d’Acció Social

Vetlla per la coherència de l’acció social que impulsa l’Escola Pia de Catalunya des de les diverses institucions.

Responsables:

Ernest Botargues, cap de l’Àrea d’Acció Social
Joan Prat, assistent de Projecte Educatiu i Social

Àrea de Pastoral, Lleure i Voluntariat

Coordina i promou l’acció pastoral, de lleure i de voluntariat.

Responsables:

Sara Camps, cap de l’Àrea de Pastoral, Lleure i Voluntariat
Eduard Pini, Provincial

Àrea de Participació

Vetlla per la dimensió participativa de l’Escola Pia de Catalunya, tant a nivell institucional com de presència territorial i d’identitat comunitària.

Responsables:

Alba Balcells, cap de l’Àrea de Participació
Enric Canet, assistent

Àrea de Comunitats

Lluís Tort, assistent

Àrea d’Economia

Josep Maria Canet, assistent