COMUNITATS

Per a l’Escola Pia, la vivència comunitària de la Missió és un valor central, ja que a la institució fundada es va confiar aquesta missió de la qual en participen de diferents maneres tots els qui s’adhereixen al projecte escolapi. Aquesta vivència comunitària és dóna en molts nivells, si bé hi ha tres espais on aquesta hi té un paper més privilegiat, en tant que reuneixen aquelles persones que han pres un compromís carismàtic amb l’Escola Pia:.

Comunitats religioses

Són les comunitats que apleguen els religiosos escolapis, és a dir, aquelles persones cridades a la vocació de la vida religiosa, i integrades jurídicament a l’Orde de l’Escola Pia a través dels vots i la professió solemne. Actualment, i sense tenir en compte les comunitats de la Viceprovíncia de les Califòrnies, les comunitats de religiosos de l’Escola Pia de Catalunya són: Camp de l’Arpa – BCN, El Putxet – BCN, Mataró, Moià, Montbuí (Igualada), Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Antoni – BCN, Sant Calassanç – BCN, Santa Eulàlia – BCN, Verdum – BCN.

Les comunitats de religiosos s’encarreguen també de la dinamització de les parròquies del Carme i de Sant Josep de Calassanç (totes dues de Barcelona) I altres centres de culte (Santa Anna de Mataró, i esglésies de les escoles de Balmes i Sant Antoni).

Comunitats ampliades

En la mesura que els laics i laiques van anar augmentant la seva presència en la institució, l’Escola Pia de Catalunya va mirar d’oferir-­los també alguns espais on donar un sentit més ple i profund a la seva participació en la Missió. Així van néixer les comunitats ampliades, que són comunitats de religiosos que incorporen un grup de laics, amb els quals es reuneixen periòdicament per tal d’aprofundir en la Missió i el Carisma. Actualment, les comunitats ampliades són: Camp de l’Arpa – BCN, El Putxet – BCN, Sabadell, Sant Adrià de Besós

Comunitats d’acollida

Hi ha dues comunitats, Montbui i Verdum, que estan obertes a tots aquells que vulguin fer una experiència de vida en comunitat.