ALUMNAT

Han de ser capaços de “desenvolupar la seva personalitat”, “d’actuar per millorar la societat i “de construir coneixement”. Treballem per aconseguir persones lliures i autònomes perquè, d’una manera crítica, puguin viure en comunitat i intervenir, de manera compromesa, en la construcció del món.

TREBALLEM LES SEGÜENTS ACTITUDS I HABILITATS

Els alumnes són (actituds):

 • Reflexius

 • Responsables

 • Crítics

 • Autònoms

 • Respectuosos

 • Morals/ètics

 • Compromesos

Els alumnes (habilitats):

 • Comprenen

 • Autoconeixen

 • Resolen

 • Recerquen

 • Cooperen

 • Memoritzen

 • Comuniquen/expressen

 • Transfereixen

 • Autoregulen

   

Els alumnes són (actituds):

 • Reflexius

 • Responsables

 • Crítics

 • Autònoms

 • Respectuosos

 • Morals/ètics

 • Compromesos

Els alumnes (habilitats):

 • Comprenen

 • Autoconeixen

 • Resolen

 • Recerquen

 • Cooperen

 • Memoritzen

 • Comuniquen/expressen

 • Transfereixen

 • Autoregulen

   

ORGANITZACIÓ

Els alumnes escullen delegats i delegades de classe i d’escola. Tots ells formen el Consell de Delegats, que es reuneix trimestralment, per tirar endavant polítiques i projectes de futur que els afectin directament i per ajudar a construir l’escola que volen.