COM ENS ORGANITZEM

SECRETARIAT DE LES INSTITUCIONS EDUCATIVES

Les seves finalitats primordials són:

 • Coordinar les accions de les Institucions Educatives en tots els àmbits

 • Promoure la progressiva participació dels diferents estaments per tal de constituir-se en comunitat educativa.

 • Oferir serveis comuns que facilitin el funcionament de les Institucions Educatives.

 • Promoure l’esperit escolapi especificat en el document Caràcter Propi de les Institucions Educatives (maig 1986).

 • Portar a la pràctica les decisions relatives a les Institucions Educatives, provinents d’organismes Escolapis Superiors.

 • Portar a la pràctica les polítiques globals de l’ Assemblea de les Institucions Educatives.

 • Fer estudis, avaluacions prospectives i propostes raonades de futur sobre les Institucions Educatives.

Les seves finalitats primordials són:

 • Coordinar les accions de les Institucions Educatives en tots els àmbits

 • Promoure la progressiva participació dels diferents estaments per tal de constituir-se en comunitat educativa.

 • Oferir serveis comuns que facilitin el funcionament de les Institucions Educatives.

 • Promoure l’esperit escolapi especificat en el document Caràcter Propi de les Institucions Educatives (maig 1986).

 • Portar a la pràctica les decisions relatives a les Institucions Educatives, provinents d’organismes Escolapis Superiors.

 • Portar a la pràctica les polítiques globals de l’ Assemblea de les Institucions Educatives.

  • Fer estudis, avaluacions prospectives i propostes raonades de futur sobre les Institucions Educatives.

El P. Provincial responsable últim del Secretariat delega la seva activitat gestora i executiva al SECRETARI/TÀRIA GENERAL, que acomplirà les seves funcions ajudat d’ un Equip de gestió, òrgan col·legiat que es responsabilitza de les diferents àrees de treball amb l’objectiu de coordinar les Institucions Educatives en l’acompliment de les finalitats del Secretariat

 • Provincial: Eduard Pini Barreriro

 • Secretari General: Antoni Burgaya i Trullàs

El P. Provincial responsable últim del Secretariat delega la seva activitat gestora i executiva al SECRETARI/TÀRIA GENERAL, que acomplirà les seves funcions ajudat d’ un Equip de gestió, òrgan col·legiat que es responsabilitza de les diferents àrees de treball amb l’objectiu de coordinar les Institucions Educatives en l’acompliment de les finalitats del Secretariat

 • Provincial: Eduard Pini Barreriro

 • Secretari General: Antoni Burgaya i Trullàs

CONSELL DE LES INSTITUCIONS EDUCATIVES

Funcions principals:

 • Impulsar, entre Assemblees Ordinàries, el desenvolupament de les finalitats del Secretariat.

 • Promoure la realització de les polítiques globals aprovades en l’Assemblea.

 • Estudiar i donar l’opinió sobre qüestions proposades pel President del Consell o pel P.

Funcionament:

 • Està format per membres dels diferents estaments, escollits en l’Assemblea.

 • Es reuneix preceptivament dues vegades al llarg del curs.

 • El President del Consell de les Institucions és el Secretari General.

Funcions principals:

 • Impulsar, entre Assemblees Ordinàries, el desenvolupament de les finalitats del Secretariat.

 • Promoure la realització de les polítiques globals aprovades en l’Assemblea.

 • Estudiar i donar l’opinió sobre qüestions proposades pel President del Consell o pel P.

Funcionament:

 • Està format per membres dels diferents estaments, escollits en l’Assemblea.

 • Es reuneix preceptivament dues vegades al llarg del curs.

 • El President del Consell de les Institucions és el Secretari General.

ASSEMBLEA DE LES INSTITUCIONS EDUCATIVES ADSCRITES AL SECRETARIAT

Òrgan col·legiat de representació de les Institucions Educatives adscrites al Secretariat.

Funcions principals:

 • Determinar les polítiques globals a seguir per les Institucions Educatives

 • Avaluar i controlar l’acció del Secretariat

 • Conèixer els resultats de funcionament de cada Institució Educativa

Funcionament:

 • Amb caràcter ordinari es convoca l’Assemblea prèviament a la celebració del Capítol Provincial (cada 4 anys).

 • El President de l’Assemblea és el P. Provincial de l’Escola Pia de Catalunya.

 • La componen representants de tots els estaments de les Institucions Educatives, ja sigui pel càrrec o per elecció directa.

Funcions principals:

 • Determinar les polítiques globals a seguir per les Institucions Educatives

 • Avaluar i controlar l’acció del Secretariat

 • Conèixer els resultats de funcionament de cada Institució Educativa

Funcionament:

 • Amb caràcter ordinari es convoca l’Assemblea prèviament a la celebració del Capítol Provincial (cada 4 anys).

 • El President de l’Assemblea és el P. Provincial de l’Escola Pia de Catalunya.

 • La componen representants de tots els estaments de les Institucions Educatives, ja sigui pel càrrec o per elecció directa.