Si l’aplicació completa de la LOMLOE fos una cursa, podríem dir que l’Escola Pia i els seus docents ja han fet una gran part del recorregut. Ara estem en una fase de reflexió col·lectiva als claustres i d’aterratge per part dels equips docents que comportarà a l’escola programar i aplicar aquest nou currículum.

El punt de partida o marc que defineix la LOMLOE són 6 vectors. El que ens permet afirmar que estem aprop del que ens demana aquest nou marc normatiu és que cada un d’aquests 6 vectors es pot relacionar amb un tret distintiu de l’Escola Pia.

1. Un curriculum competencial que s’orienta cap a un tipus d’aprenentatge global, profund i funcional. Amb aquest objectiu va néixer el SUMMEM, projecte que ha transformat les escoles i la mirada dels docents.

2. La qualitat de l’educació lingüística. Escola Pia té compromís profund per la llengua i la cultura catalana, veient la llengua com un element acollidor i com un mitjà d’integració.

3. La universalitat del curriculum, que promou l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat

4. Incorporació de la coeducació, que ens permet seguir vetllant per la perspectiva de gènere i donant resposta a la nova realitat de les aules.
Aquesta coeducació col·loca a l’alumnat al centre de la nostra tasca i l’acompanyament dels alumnes i les seves famílies, l’atenció individualitzada i les tutories són un mitjà per fer-ho possible.

5. L’especial atenció al benetar emocional d’infants i joves amb el DIES.

6. La propomoció d’una ciutadania democràtica, crítica i compromesa i amb la conciència global. Des de les escoles es treballa aquest vector des de cada
una de les àrees i matèries, des del PAT, i sobretot des del treball conjunt de les AAHH (actituds i habilitats) entre l’alumnat, l’escola i les famílies.