Corria el curs 2008-2009.

L’Escola Pia arribava al barri del Verdum per treballar amb les famílies , fent-se càrrec de l’Escola Pia Luz Casanova quan les Germanes Apostòliques decidien deixar el centre. Els escolapis feien així un pas endavant per tal de seguir la tasca educativa i social d’aquesta institució. L’any 2016 es consolidà aquesta presència amb la creació de la comunitat religiosa del Verdum i alguns religiosos es traslladaven a viure al barri.

Conscients de les necessitats de la comunitat a la que volíem acompanyar i de la força que dona fer xarxa amb els agents d’un territori, ens vam acostar a altres entitats del barri amb trajectòria en la transformació social i educativa d’aquella comunitat. Naixia així la Taula de Presència del Barri del Verdum. Les Taules de Presència són el lloc de trobada i reflexió de l’Escola Pia amb totes les obres que comparteixen missió i valors en un territori.

La Fundació Pare Manel va ser una de les primeres entitats amb qui vam contactar al Verdum. El Pare Manel en persona formava part de la Taula, aportant la seva experiència, carisma, coneixement i visió de la realitat. Un home generós, solidari i lluitador de qui vam aprendre a tocar de peus a terra i a estar al costat dels més vulnerables.

Ahir ens va deixar i, des de la xarxa de Taules de Presència, volem agrair-li aquest temps i lluita compartida, tot el que d’ell vam rebre i ‘amb l’esperança de continuar trobant-nos als carrers i les places” del nostre Verdum i de qualsevol trinxera on es lluiti per la justícia.