La Fundació Pare Joan Profitós és una entitat sense afany de lucre que té per objecte contribuir a l’educació dels i de les alumnes de les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya, potenciar la qualitat de l’ensenyament, promoure la formació i el reciclatge professional del seu personal i  fomentar activitats adreçades a la comunitat educativa.

ORGANITZA I COL·LABORA EN:

QUÈ OFEREIX LA FUNDACIÓ?

Ofereix a les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya els recursos necessaris per dur a terme el seu projecte educatiu.

Especialment permet millores en:

  • El material instrumental i didàctic.
  • Els espais i equipaments.
  • La formació permanent del personal docent i no docent.
  • Activitats específiques de caràcter educatiu per als alumnes i docents.
  • Els serveis oferts a la comunitat educativa.

QUÍ ERA JOAN PROFITÓS?

Neix a Balaguer (La Noguera), l’any 1892. Alumne de l’Escola Pia, sent la crida a fer-se escolapi. Acabats els seus estudis, dedica els seus primers anys de magisteri al parvulari del Col·legi Calassanci de Barcelona. L’afany per trobar nous mètodes, fàcils i eficaços d’ensenyar a llegir i escriure, el duu a viatjar per Europa per conèixer els treballs de Decroly, Claparède, Montessori.

Publica el Sil·labari català i El meu llibret (1919) i la col·lecció de llibres de lectura El llibre dels infants i El llibre dels minyons (1933), amb il·lustracions dels millors dibuixants de l’època. El 1952 és nomenat responsable pedagògic de l’Escola Pia de Catalunya i Director de Primària del Col·legi de Sant Antoni de Barcelona.
Creador i impulsor de la Biblioteca Pedagògica de l’Escola Pia de Catalunya. Mor, el 7 de gener de 1954, als seixanta dos anys, ple encara de projectes i il·lusions educatives.

Està subjecta al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el no 434, amb data 5 de maig de 1989. Acollida a la llei de beneficis fiscals. D’acord amb la normativa vigent, les aportacions voluntàries que s’hi fan poden gaudir dels avantatges fiscals que la llei determina. Aquestes aportacions tenen caràcter definitiu.