ÒRGANS DE GOVERN

L’Escola Pia de Catalunya és una Província de l’Orde Religiosa de l’Escola Pia. Com a Província, disposa dels òrgans de govern propis de totes les províncies escolàpies. A més, s’ha dotat també d’altres òrgans de govern que responen a la seva pròpia realitat:

L’Equip de Govern

És un òrgan executiu, que té com a principals funcions les de col∙laborar amb la Congregació Provincial en l’execució de les polítiques i objectius, i la de coordinar les àrees i generar estratègies conjuntes.

Composició:

  • Els membres de la Congregació Provincial

  • Secretariat de les Institucions Educatives: Antoni Burgaya

  • Àrea d’Acció Social: Ernest Botargues

  • Àrea de Participació: Alba Balcells

  • Àrea de Pastoral, Lleure i Voluntariat: Sara Camps

La Congregació Provincial

És un òrgan executiu, que té com a principals funcions les d’acompanyar els religiosos, les comunitats i la Viceprovíncia de les Califòrnies; i executar les polítiques i objectius aprovats en el Capítol.

Composició:

  • Provincial: Eduard Pini

  • Assistent de Vida Religiosa: Lluís Tort

  • Assistent de Projecte Educatiu i Social: Joan Prat

  • Assistent d’Economia i Recursos: Josep Maria Canet

  • Assistent de Participació: Enric Canet

El Capítol Provincial

És el principal òrgan de participació i decisió de la Província. Se celebra cada quatre anys i les seves principals funcions són: revisar la feina realitzada durant el període que finalitza, definir les polítiques i objectius institucionals per als quatre anys següents, i escollir el Provincial i els Assistents, màxims responsables de l’Orde a la Província.

Composició:

El Capítol Provincial l’integren els religiosos que formen part del mateix segons les Regles, els membres de l’Equip de Govern, i les persones designades per les diverses Àrees i els Serveis Comuns, siguin laïcs o religiosos.