PAPERS DEL SECRETARIAT

Papers del Secretariat és una publicació del Secretariat de les Institucions Educatives. En les seves primeres èpoques es a difondre en suport paper, i a les 4a i 5a en format butlletí electrònic. Aquesta publicació va publicar el seu darrer número l’octubre del 2017.

Properament els publicarem