PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Les entitats que conformen l’Escola Pia de Catalunya donen a conèixer la seva missió i accions per mitjà de diferents canals, xarxes socials i publicacions. Des d’aquesta pàgina podreu accedir a les principals publicacions periòdiques.